خانه / املاء

املاء

جدول مواد درسی و ساعات کار هفتگی دروه ی ابتدایی

جدول مواد درسی و ساعات کار هفتگی دروه-ی ابتدایی

  توضیحات مهم :   دروس مطالعات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم مجموعا در هفته ۴ ساعت ارائه خواهد شد.   (یعنی یک هفته: ۱ جلسه هنر و ۳ جلسه اجتماعی — هفته ی بعد: ۲ جلسه هنر و ۲ جلسه اجتماعی)   دروس علوم تجربی و بهداشت و هنر در پایه ی سوم مجموعا در …

ادامه نوشته »

همزه

ما در نوشتار فارسي نبايد واژه هاي فارسي را با همزه به کار ببريم. پائيز (نادرست) – پاييز (درست) آئين (نادرست) – آيين (درست) مي گوئيم (نادرست) – مي گوييم (درست) بيائيم (نادرست) – بياييم (درست)

ادامه نوشته »

می

این نشانه، پیشوند فعل و نشانه ماضی استمراری و مضارع اخباری است و برخلاف همه پیشوندها (مانند بـ و نـ بر سر فعل) به فعل نمی چسبد.   میرویم (نادرست) می رویم (درست) میشود (نادرست) می شود (درست) میرسانیم (نادرست) می رسانیم (درست)

ادامه نوشته »

جمع بستن اسم ها

جمع بستن واژه هاي فارسي با “ات” نشانه ي جمع عربي مانند: گزارشات، سفارشات، فرمايشات، نگارشات، آزمايشات و … درست نيست؛ زيرا واژه هايي مانند: گزارش، آزمايش، نگارش، سفارش، فرمايش و … فارسي اند و نبايد با “ات” عربي جمع بسته شود. به جاي آن بايد اين واژه ها را با “ها” جمع ببنديم که نشانه ي جمع در فارسي …

ادامه نوشته »

کاربرد “را” ی مفعولی

به کار بردن “را” ی مفعولی بعد از فعل غلط است و باید بعد از مفعول به کار رود. کتابی که خریده بودم را به او دادم. (نادرست) کتابی را که خریده بودم، به او دادم. (درست)

ادامه نوشته »

نهار یا ناهار؟

نوشتن “نهار” درست نیست؛ چون این واژه عربی و به معنای “روز” است. آن چه را كه در میان روز می خورند، “ناهار” است. این واژه فارسی است و به مفهوم “ناشتا” و غذای چاشت است. بنابراین كاربرد واژه ی “نهار” كه به معنای روز است به جای “ناهار” کاملا غلط است.

ادامه نوشته »

چنانكه و چنانچه

این دو (چنانكه و چنانچه) دو تركیب مختلف با دو معنای متفاوت اند. “چنانكه” به مفهوم “آن طوری كه” است مانند “چنانكه آگاهی دارید” ؛ یعنی آن طوری كه آگاهی دارید. “چنانچه” به معنای “اگرست” مانند: “چنانچه آمدید من نبودم” یعنی اگر آمدید، من نبودم. این دو تركیب را بیشتر به جای هم می نویسند، و این اشتباه محض است. …

ادامه نوشته »

نشانه تنوین مخصوص کلمات عربی است

نشانه «تنوین» مخصوص کلمات عربی است و کاربرد آن ها با کلمات فارسی نادرست است. مثلاً واژه ی «شخصاً» درست است زیرا «شخص» عربی است امّا واژه هایی چون : «گاهاً، ناچاراً، جاناً، زباناً، دوماً، سوماً و …» نادرست است و به جای آن ها باید «گاهی، به ناچار، جانی، زبانی، دوم، سوم و…» را به کار برد.

ادامه نوشته »

درباره شدن و گردیدن

گردیدن و گشتن در زبان فارسی در جایی به کار می رود که مراد در آن نشان دادن تغییر و دگرگونی در چیزی و از حالی به حالی گشتن آن چیز باشد. مثلا می گویند: کتاب ترجمه گشت (یعنی پیش از آن به زبان دیگری بوده است)، شهر ویران گردید (یعنی پیش از آن آباد بوده است)، مرد پیر گشت …

ادامه نوشته »

سیر مطالعاتی ویرایش و درست نویسی

سیر-مطالعاتی-ویرایش-و-درست-نویسی

  به قول یکی از اساتید ادبیاتمان، درست نویسی برای معلمان از نان شب هم واجب تر است. جناب معلم هستیم مثلا! خیر سرمان اگر ما غلط بنویسیم دیگر از دانش آموزان و دیگر افراد جامعه چه انتظاری باید داشته باشیم.   نشانه * یعنی جزء ابزار کار ویراستار است. نشانه # یعنی برای نویسنده‌ شدن ضروری است.   #* …

ادامه نوشته »