خانه / فارسی

فارسی

نمونه ای از بازنویسی

سعدی – گلستان – باب اول در سیرت پادشاهان   یکی از بندگان عمرو لیث گریخته بود کسان در عقبش برفتند و باز آوردند، وزیر را با وی غرضی بود و اشارت به کشتن فرمود تا دگر بندگان چنین فعل روا ندارند. بنده پیش عمرو سر بر زمین نهاد و گفت: هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست / بنده چه دعوی …

ادامه نوشته »

خاطره نویسی کار دل است.

مسئله نوشتن خاطره، کار دل است؛ یعنی انسان باید وجدانش روشن باشد و از گذشته اش خجالت نکشد. کسانی که وجدان روشنی ندارند، حرف قابل گفتن هم برایشان نیست. اگر هم بخواهند بگویند، فکر می کنند به ضررشان تمام می شود. این ها هستند که دلشان نمی خواهند دست به قلم ببرند و بنویسند. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن

ادامه نوشته »

جدول مواد درسی و ساعات کار هفتگی دروه ی ابتدایی

جدول مواد درسی و ساعات کار هفتگی دروه-ی ابتدایی

  توضیحات مهم :   دروس مطالعات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم مجموعا در هفته ۴ ساعت ارائه خواهد شد.   (یعنی یک هفته: ۱ جلسه هنر و ۳ جلسه اجتماعی — هفته ی بعد: ۲ جلسه هنر و ۲ جلسه اجتماعی)   دروس علوم تجربی و بهداشت و هنر در پایه ی سوم مجموعا در …

ادامه نوشته »

همزه

ما در نوشتار فارسي نبايد واژه هاي فارسي را با همزه به کار ببريم. پائيز (نادرست) – پاييز (درست) آئين (نادرست) – آيين (درست) مي گوئيم (نادرست) – مي گوييم (درست) بيائيم (نادرست) – بياييم (درست)

ادامه نوشته »

پروين اعتصامي – آرزوي پرواز

کبوتر بچه ‌اي با شوق پرواز به جرئت کرد روزي بال و پر باز پريد از شاخکي بر شاخساري گذشت از بامکي بر جو کناري نمودش بس که دور آن راه نزديک شدش گيتي به پيش چشم تاريک ز وحشت سست شد بر جاي ناگاه ز رنج خستگي درماند در راه گه از انديشه بر هر سو نظر کرد گه …

ادامه نوشته »

ایرج میرزا – بيچاره مادر

پسر رو قدر مادر دان که دايم کشد رنج پسر بيچاره مادر برو بيش از پدر خواهش که خواهد تو را بيش از پدر بيچاره مادر زجان محبوب تر دارش که دارد زجان محبوب تر بيچاره مادر از اين پهلو به آن پهلو نغلتد شب از بيم خطر بيچاره مادر نگهداري کند نه ماه و نه روز تو را چون …

ادامه نوشته »

ایرج میرزا – قلب مادر

داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پيغام‌ که‌ کُند مادرِ تو با من‌ جنگ هــر کُجا بينــدم‌ از دور کُند چهره‌ پر چين‌ و جبين‌ پُر آژنگ با نگاهِ غضب‌ آلود زند بر دلِ نازکِ‌ من‌ تيرِ‌ خدنگ مادرِ سنگ دلت‌ تا زنده‌ست‌ شهد در کامِ من‌ و توست‌ شَرنگ نشوم‌ يکدل‌ و يکرنگ‌ تو را تا نسازي‌ دلِ او از خون‌ …

ادامه نوشته »

می

این نشانه، پیشوند فعل و نشانه ماضی استمراری و مضارع اخباری است و برخلاف همه پیشوندها (مانند بـ و نـ بر سر فعل) به فعل نمی چسبد.   میرویم (نادرست) می رویم (درست) میشود (نادرست) می شود (درست) میرسانیم (نادرست) می رسانیم (درست)

ادامه نوشته »

جمع بستن اسم ها

جمع بستن واژه هاي فارسي با “ات” نشانه ي جمع عربي مانند: گزارشات، سفارشات، فرمايشات، نگارشات، آزمايشات و … درست نيست؛ زيرا واژه هايي مانند: گزارش، آزمايش، نگارش، سفارش، فرمايش و … فارسي اند و نبايد با “ات” عربي جمع بسته شود. به جاي آن بايد اين واژه ها را با “ها” جمع ببنديم که نشانه ي جمع در فارسي …

ادامه نوشته »

کاربرد “را” ی مفعولی

به کار بردن “را” ی مفعولی بعد از فعل غلط است و باید بعد از مفعول به کار رود. کتابی که خریده بودم را به او دادم. (نادرست) کتابی را که خریده بودم، به او دادم. (درست)

ادامه نوشته »