خانه / . نکته / ماده تاریخ

ماده تاریخ

اعداد

به یک بیت شعر یا یک مصرع شعر یا عبارتی که اگر برابرهای عددی حرف های آن ها را به حساب ابجد (حساب جُمّل) با هم جمع کنیم، نشان دهنده تاریخ رویدادی یا زمان ساختن بنایی باشد، ماده تاریخ می گوییم.

حروف ابجد و اعداد آنها :
۱- ا
۲- ب
۳- ج
۴- د
۵- ه
۶- و
۷- ز
۸- ح
۹- ط
۱۰- ى
۲۰- ك
۳۰- ل
۴۰- م
۵۰- ن
۶۰- س
۷۰- ع
۸۰- ف
۹۰- ص
۱۰۰- ق
۲۰۰- ر
۳۰۰- ش
۴۰۰- ت
۵۰۰- ث
۶۰۰- خ
۷۰۰- ذ
۸۰۰- ض
۹۰۰- ظ
۱۰۰۰- غ

 

در کاخ چهل ستون اصفهان سنگ نوشته ای پیدا شده است که شاعر تاریخ بنای این کاخ را در مصرع دوم شعر خود آورده است:

مبارک بود ، زان که تاریخ آن شد
مبارک ترین بناهای دنیا

مصرع مبارک ترین بناهای دنیا به حساب ابجد می شود ۱۰۵۷ یعنی سال به پایان رسیدن بنای کاخ چهل ستون اصفهان

راه بدست آوردن عدد این ماده تاریخ این است که حرف های مصرع دوم را جدا جدا بنویسید و برابر عددی هر حرف را به حساب ابجد پیدا کنید.

از جمع کردن این اعداد با هم تاریخ بنای کاخ چهل ستون به دست می آید.

حالا خودتان تاریخ بنای کاخ چهل ستون را در ماده تاریخ زیر که صائب شیرازی ، شاعر دربار شاه عباس دوم صفوی ، سروده است ، در مصرع دوم شعر پیدا کنید.

خامه صائب رقم زند از پس تاریخ او
قبله گاه تاجداران باد دایم این مکان!

یادتان باشد که چون در الفبای عربی حرف گ نیست، در واژه قبله گاه حرف گ را باید ک حساب کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *