خانه / بایگانی برچسب: نویسندگی

بایگانی برچسب: نویسندگی

نوشتن چرا برای آموزگاران بنیادی است؟

در پاسخ به این پرسش‌‌ها‌ که نوشتن چرا برای آموزگاران بنیادی است و چرا باید از شایستگی‌های بنیادی آن ها باشد؟ به شیوه‌های گوناگون می‌توان پاسخ داد. در آغاز می‌پندارم که پاسخش آشکار است زیرا نوشتن از مهارت‌های بنیادی است که قرار است آموزگاران آن را در کنار خواندن و حساب کردن و استدلال کردن به شاگردان بیاموزند و اگر …

ادامه نوشته »

۲۷ ﺭﺍﻩ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕ نویسندگی

۱ – ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻼﺳﯽ. ۲ – ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﻱ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻛﻼﺳﻲ. ۳ – ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ: ﺑﻨﺪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻱ ﻛﻪ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ شده است. ﺑﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ. ۴ – ﻧﻮﺷﺘﻦ …

ادامه نوشته »