خانه / - آموزگاران / نمونه هايي از بازخورد و تشویق

نمونه هايي از بازخورد و تشویق

جای هیچ پندار و گمانی درباره ی کارایی تشویق در آدمی و به ویژه کودکان نیست. ولی آفرین گفتن و بازخورد دادن هم روش‌هایی دارد. برای نمونه گاهی آفرین گفتن فراوان کارایی آن را کم شود. همچنین آفرین گفتن نمود های گوناگونی دارد مانند زبانی، نوشتاری، عملی و … . هر گونه تشویقی در گاه و جایگاه ویژه‌ای پسندیده هستند. چنان چه تشویق یک کودک دبستانی با نوجوان تفاوت دارد.

در این نوشتار نمونه هایی از گونه‌های بازخورد آماده شده است. امیدواریم آموزگاران با آگاهی از این بازخوردها، باعث بهبود کیفیت آموختن و یادگیری دانش آموزان خود شوند.

نکته ی برجسته در رابطه با این بازخورد ها این است که در به کارگیری واژگان این بازخوردها کوشش شده است که از واژگان پارسی سره سود برده شود.

 

تشویق

 

بهار امیدم! امیدوارم که همیشه سرسبز و خرم باشی.

فرزندم از کوششت از ته دل سپاس گزارم.

نهال کوچک، رویش و شکوفایی تو آرزوی من است.

غنچه ی شاداب در امید شکفتن گلبرگ های شما هستم.

فرزند خوبم! دریای هستی‌ات از آلودگی و نادانی پاک باد.

نازنینم با کوشش و کوششت گل بوته های دانش را زودتر خواهی چید.

پرنده ی کوچک! پروازت به سوی دانش و آگاهی خجسته باد.

زیبایی و پاکیزگی کارهایت جاودان باد.

فرزندم! کوچ تو از سرزمین تاریکی به سرزمین روشنایی فرخنده.

امید زندگی! کوشش تو لبخند شادی را به ارمغان می آورد.

فرزندم! وظیفه شناسی و کوششت ستودنی است. رسیدنت به مرز دانایی خجسته باد.

امید آموزگاه، نشستن شبنم دانش و آگاهی بر گلبرگ های هستی‌ات خجسته باد.

شکوفه من! امید چیدن میوه کوششت را دارم.

بیا با هم سپاس خداوند یکتا کنیم / روان خود را توانا کنیم

از نگاه تو در برابر انجام پسندیده تکالیفت سپاسگزارم.

مهربانم! انجام دادن به هنگام تکالیفت نشانگر وظیفه شناسی توست.

دانش آموز کوشا! کامیابی تو ستودنی است.

دیدی پیروز شدی. بیا خدا را سپاس گزاری کنیم.

یک شاخه گل سرخ پیشکش تو باد.

چه بی اندازه زیباست که در کارهایت پیشرفت خوبی داشته ای. شادمانم.

دختر خوبم شما سربلند شده اید که …

پسر خوبم شما سربلند شده اید که …

با سرخوشی بسیار می گویم که شما از …

با ارزشم! شما … را یاد گرفته اید.

توانایی‌ات در … بهتر شده است.

کارت نسبت به پیش بهتر شده است.

پیداست که برای این کار فراوان تلاش کرده ای.

امروز از کارت لذت بردم.

هنگامی که می بینم کارت بهتر شده است، شادمان می شوم.

امروز کامیاب شدی که … را به درستی انجام بدهی.

کوششت برای انجام این کار، ستودنی است.

مهدی جان نیازمند آن هستی که …

به نظر می‌رسد در … باید بیشتر کوشش کنی.

با انجام کار‌های … در زمینه ی … کامیاب می شوی.

از این که می بینم در نوشتن تکالیف تیزبینی می کنی خرسندم.

امروز تلاش و کوشش شما خوب بود.

چشم به راه کارهای زیبای دیگر شما هستم.

پروانه ی زیبایم! از این که در نوشتن شماره‌ها سربلند بودی لذّت بردم.

امید آینده! از این که در پاسخ دادن به جمع اعداد توانایی داری سپاس گزارم.

توانایی ات در نوشتن بهتر شده است، اگر نشانه ی (س) را این گونه بنویسی نوشته ات بهتر می شود.

جملات زیبایی نوشتی. بهتر است در پایان جمله، نقطه بگذاری.

بیشتر واژه‌ها را درست نوشتی، واژه هایی را که نام بردم بخش کن و صداهایش را بنویس.

کارت خوب بود، واژه هایی را که برایت نوشتم روی کارت بنویس و روزی چند بار بخوان.

فرزندم در نوشتن واژه‌ها توانا شدی. برای کامیابی بیشتر، با صدای آهسته به تلویزیون گوش کن.

کوشش شما خوب بود چند واژه بنویس که با نشانه ی (ص) نوشته می شود.

خوشگلم واژه هایی را که با نشانه ی (گ) نوشته می شوند در روزنامه پیدا کن و دورش خط بکش.

گل شادم با به‌کارگیری از کیسه ی حسابت به اندازه ی شماره ۴ جدا کن.

توانایم! ۲ دسته شکل بکش و نشانه کمتری میان شکل ها به کار ببر.

متفکّر کوچکم! با بهرمندی از مهره های رنگی جمع شماره (۵) را تمرین کن.

فرزند خوبم، از خط زیبایت لذت بردم.

پسر نازم، هزار آفرین به تو كه مشقت را زیبا نوشتی.

آفرین به تو كه تكالیفت را بدون ایراد و درست انجام دادی.

آفرین پسرم در نوشتن تكالیف تیزبینی كامل داشتی.

امید به کامیابی بیشتر تو را دارم.

پیشرفت شما مایه ی ستایش است.

با تمرین و روخوانی بیشتر در زمینه نوشتن کامیاب خواهی شد.

از اینكه اشتباهات پیشین را تكرار نكردی و واژه‌ها را با تیزبینی و درست نوشتی خرسندم.

از دیدن نگارگری‌ات لذت بردم، ولی کوشش كن مرتب تر رنگ كنی.

صد آفرین دختر (پسر) باهوشم، اگر كمی حواست را جمع می كردی تشدید ها را جا نمی انداختی.

شادمانم كه خوانا نوشتی ولی اگر دقت كنی، دندانه ها را جا نمی اندازی.

 

 

فرشته بهشتی / عالیه خوب نوشتی.

پروانه ای رنگ رنگ / خسته نباشی زرنگ

(دختر) ( پسر) خوب و نازم / به دیکته ات می نازم

آسمان پر ستاره / مشقت نظیر نداره

یک و دو سه / شدی برنده

چهار و پنج و شش / همیشه کوشش

دیدم که پرتلاشی / همیشه زنده باشی

ای (دختر) (پسر) مؤدّب / کارت هست مرتّب

فرشته بهشتی / خیلی قشنگ نوشتی

حالا شدی باسواد / دل منم شده شاد

جَمعه چقدر حواست / دقیقه خیلی كارت

فرشته بهشتی / تمیز و درست نوشتی

مشقت شده مرتب / ای كودك مودب

به مثل ماه تابان /  قشنگی و درخشان

سبد سبد گل یاس /  زرنگِ توی كلاس

قایق روی دریا / نوشته ای چه زیبا

ای كودك خیلی ناز /  مرا كردی سرافراز

دخترم (پسرم) زیبا نوشته / مثل گل نوشته

قشنگی چون كبوتر /  از همه هستی بهتر

باهوش و خوش بیانی /  ای كودك ایرانی

زنده باشی و سالم /  تلاش بكن تو دائم

ای كودك مهربان /  دوستت دارم همچو جان

خورشید گرم و روشنی / همیشه در قلب منی

شكوفه های رنگ به رنگ / خسته نباشی، قشنگ

از تنبلی جدایی /  ای هدیه خدایی

كارت شده چه بهتر / ای گل من، تاج سر

فرشته بهشتی /  امروز سریع نوشتی

یادت نره خط كشی /  فردا حتما بكشی

برگه نَكَن دوباره /  از دفتر بیچاره

ای گل ناز و خوشبو /  بخوان درست از این رو

كار گروهی بدان /  می كنه كارُ آسان

ای كودك بهشتی /  كامل دقیق نوشتی

هستی دقیق پر تلاش /  همیشه خنده رو باش

كودك خوب و نازی / واژه درست می سازی

پی برده ام به رازی /  زیبا جمله می سازی

عقیده من اینه /  كودك خوب همینه

خلاقی و مهربون /  همیشه این طور بمون

ماهی نوشت تو دریا / آفرین و مرحبا

آسمان پر ستاره /  مشقت نظیر نداره

دانا و پر توانی /  ای كودك ایرانی

پسر (دختر) خوب و نازم /  به دیكته ات می نازم

نون و پنیر و پسته /  مشقت به دل نشسته

صد آفرین ای كودك /  چه خوب نوشتی اردك

ای پسر (دختر) نازنین /  بهت می گم آفرین

ای گل توی كلاس /  زیبا هستی مثل یاس

بارون میاد ریز ریز /  اول بخوان بعد بنویس

یك گل شادابی تو /  آفتاب و مهتابی تو

به مثل یك ستاره /  نور از مشقت می باره

برف میاد دونه دونه /  پسرم (دخترم) درس می خونه

با مشقی كه نوشتی /  تو لایق بهشتی

بارون دونه دونه /  مشقت شده نمونه

انار دونه دونه /  نقاشیت شده نمونه

مورچه نوشت روی خاك /  قشنگ نوشتی و پاك

پسر خوب و نازم /  به دقتت می نازم

جمله های قشنگی /  با واژه ها تو ساختی

درست خواندی تو قرآن /  ای كودك مهربان

امروز كارت عالی بود /  اشكالی در آن نبود

ای كودك مودب /  دفترت هست مرتب

۱، ۲، ۳، ستاره / كارت ایراد نداره

آفریدی افتخار /  برای چندمین بار

كودك خوب و نازی /  واژه درست می سازی

نون و پنیر و پسته /  كارت به دل نشسته

پی برده ام به رازی /  زیبا جمله می سازی

خلاقی و مهربون /  همیشه اینطور بمون

به دوستت دادی یاری /  عالی كردی همكاری

گوشه برگه هایت / برگه های كتابت / چكار كنیم صاف بشه / قشنگ و زیبا بشه

گلم باید بدونه / كه خط های زمینه / می كنه كمكش تا / خطش بشه نمونه

نوشتی آرام و خوب /  حالا شدی تو محبوب

كمی تلاش بیشتر /  هستش برات مفیدتر

یادت نره خط كشی / فردا حتما بكشی

فرشته بهشتی / آخر وقت نوشتی؟

فرشته بهشتی / بی حوصله نوشتی؟

فرشته بهشتی / خسته بودی نوشتی؟

یک دو سه چهار / دندونه ها رو بشمار

هر كاری وقتش خوبه / تو مدرسه یا خونه

درست بگو و رسا / جواب این سوال ها

دقت و سعی و تلاش / به اندازه داشته باش

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *